• Introwersja

    Ciszej proszę…

    2 stycznia został ogłoszony Dniem Introwertyka. Ogólna definicja osób introwertycznych w psychologii mówi, że są to osoby kierujące swą uwagę do wewnątrz, często nieśmiałe i lubiące samotność. Zaś ich przeciwieństwem są ekstrawertycy, czyli osoby które nie poświęcają zbyt wiele czasu podróżom w głąb siebie, szukają towarzystwa i nie przepadają za samotnością. A ponieważ nic nie jest ani czarne, ani białe, mamy także ambiwertyków, czyli osoby, które posiadają cechy obu powyższych typów osobowości w zmiennych proporcjach. Nie są ani zbyt małomówni, wycofani, ani zbyt otwarci czy pobudzeni. Dobrze nawiązują relacje zarówno z introwertykami jak i ekstrawertykami. Dziś jednak chcę się skupić na introwertykach, którym dość trudno odnaleźć się w świecie, w…