Coaching,  Psychoterapia

Coaching vs Psychoterapia

W ubiegłym roku, kiedy podejmowałam decyzję o zmianie zawodu, długo zastanawiałam się, jaką ścieżkę wybrać. Koncentrowałam się wówczas na coachingu, bo od dawna był w moim kręgu zainteresowań i uczyłam się go na własną rękę, głównie z lektur i na szkoleniach korporacyjnych oraz stosowałam jego narzędzia z lepszym lub słabszym skutkiem w codziennej pracy. Zapragnęłam stać się profesjonalnym coachem i planowałam odbyć intensywne akredytowane szkolenie  oraz starać się o międzynarodową certyfikację. Jednak w pewnym momencie zaczęłam wracać do swoich marzeń z przeszłości, które wiązały się z profesjonalnym wsparciem osób, które doświadczają trudności w codziennym funkcjonowaniu, a do tego potrzeba wiedzy bardziej specjalistycznej, niż ta, którą mogłabym zdobyć podczas szkolenia coachingowego. Zaczęłam dowiadywać się więcej o psychoterapii i sprawdzać możliwości. Czytałam o rodzajach psychoterapii, porównywałam oferty szkół kształcących w poszczególnych nurtach i tak doszłam do decyzji, że chcę podjąć naukę w profesjonalnej szkole psychoterapii i wybrałam nurt, w którym się obecnie szkolę (poznawczo – behawioralny).

Przy okazji zbierania informacji na temat obydwu opcji pogłębiłam swoją wiedzę na temat różnic pomiędzy coachingiem a psychoterapią i pomyślałam, że warto się tym podzielić. Ufam, że ten artykuł może pomóc moim czytelnikom w wyborze rodzaju procesu, który będzie ich wspierał w pracy nad własnym rozwojem i w radzeniu sobie z trudnościami, jakich doświadczają. A może przyda się komuś, kto tak jak ja rok temu, szuka swojej nowej drogi zawodowej.

 

Rodzaj spotkań

CoachingSpotkania indywidualne lub grupowe (w przypadku procesu grupowego).

Psychoterapia: Spotkania indywidualne lub grupowe (w przypadku terapii grupowej).

Czas trwania procesu

CoachingIlość sesji coachingowych jest ustalana z góry.

Psychoterapia: Proces psychoterapeutyczny nie ma ograniczenia czasowego. Długość trwania psychoterapii zależy od tego w jakim tempie odbywa się proces zdrowienia pacjenta.

Długość sesji

Coaching:  Czas trwania sesji 60 – 120 minut.

Psychoterapia: Czas trwania sesji 50 minut (do 60 minut); w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach sesje mogą być dłuższe.

Miejsce spotkań

Coaching: Gabinet, miejsca publiczne (np. kawiarnia), dom klienta, sesje telefoniczne lub online z użyciem kamery.

Psychoterapia: Gabinet, obecnie także sesje online z użyciem kamery.

Kontrakt 

Coaching: Na początku procesu coach i coachee zawierają kontrakt.

Psychoterapia: Na początku procesu psychoterapeutycznego psychoterapeuta zawiera z klientem kontrakt.

Diagnoza i leczenie

Coaching: Coach nie diagnozuje i nie leczy.

Psychoterapia: Psychoterapeuta diagnozuje i leczy.

Kim jest klient/pacjent

Coaching: Klient czyli coachee, to osoba zdrowa, która podejmuje decyzję o udziale w treningu osobistym by dokonać zmian, poprawić rezultaty w określonej dziedzinie, osiągnąć z góry zamierzony wynik.

Psychoterapia: Pacjent (klient) w większości podejść terapeutycznych definiowany jest jako osoba chora, której towarzyszą objawy lub zespoły objawów zaburzeń, która nie posiada zasobów, umiejętności i środków do samodzielnego leczenia lub wyczerpała takie zasoby i środki. Innymi słowy, pacjent ma problem, z którym sam nie umie sobie poradzić, a objawy jakich doznaje utrudniają lub uniemożliwiają mu codzienne funkcjonowanie.

Kto prowadzi proces

Coaching: Coach jest wyszkolonym w konkretnej metodzie trenerem, najlepiej po certyfikowanym kursie i z akredytacją.

Psychoterapia: Psychoterapeutą jest osoba, która posiada odpowiednie wykształcenie i przeszła profesjonalne szkolenie w szkole psychoterapii (najczęściej 4-ro lub 5-letniej) w zakresie określonego nurtu psychoterapii. (Może to być także osoba będąca w trakcie wspomnianego szkolenia, a po zdaniu konkretnych egzaminów  uprawniona do pracy z pacjentami i na przykład będąca w trakcie stażu).

Obszar zainteresowań

Coaching: Coaching koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości.

Psychoterapia: Psychoterapia koncentruje się na przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. (Nurt poznawczo-behawioralny, w którym się szkolę, kładzie na początku procesu nacisk na teraźniejszość i koncentruje się na problemie).

Relacja

Coaching: Coach jest partnerem, który ułatwia klientowi samorozwój.

Psychoterapia: Psychoterapeuta jest specjalistą zdrowia psychicznego, który pomaga pacjentowi przezwyciężać trudności.

Cel

Coaching: Wzmocnienie proaktywnej postawy klienta oraz wsparcie jego samodzielności w dokonywaniu zmian, osiąganiu ustalonych rezultatów. Innymi słowy, to wzmacnianie stanu zasobności klienta i jego dążenia do większej osobistej skuteczności.

Psychoterapia: Poprawa samopoczucia, poprawa funkcjonowania, złagodzenie cierpienia, wyzdrowienie.

Proces

Coaching: Proces oparty na osobistych zasobach klienta, jego kompetencjach, doświadczeniach i umiejętnościach, a także na wyznawanych wartościach i przekonaniach. (Może być także oparty na zasobach materialnych, do których klient ma dostęp oraz na relacjach z ludźmi i sposobach zarządzania zespołami lub jednostkami.) Pomaga klientowi pokonywać bariery, zdobywać nowe umiejętności, znajdować własne rozwiązania. Dąży do wdrażania strategii działania.

Psychoterapia: Proces może opierać się na zasobach pacjenta. W jego trakcie badane są źródła problemów pacjenta. Pomaga pacjentowi zrozumieć przyczyny trudności z jakimi się mierzy i przezwyciężyć je oraz poznać i wyeliminować nieefektywne wzorce.

Odpowiedzialność

Coaching: Odpowiedzialność za organizację treningu leży po stronie coacha, natomiast odpowiedzialność za skuteczność treningu (czyli rezultaty) i przykładanie się do ćwiczeń leży po stronie klienta.

Psychoterapia: Odpowiedzialność za organizację sesji i stosowanie odpowiednich technik terapeutycznych leży po stronie terapeuty. Pacjent zgłaszając się na terapię częściowo lub całkowicie oddaje odpowiedzialność terapeucie za powyższe kwestie. Warto podkreślić, że niektóre modele terapeutyczne (np. RTZ – racjonalna terapia zachowania, TSR – terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, terapie poznawcze i behawioralne) postulują współodpowiedzialność pacjenta za efekty terapeutyczne. (Terapia poznawczo – behawioralna opiera się na współpracy i zakłada aktywny udział w leczeniu obu stron – terapeuty i pacjenta.)

Superwizja

Coaching: Coach powinien poddawać się regularnym superwizjom.

Psychoterapia: Psychoterapeuta powinien poddawać się regularnym superwizjom.

Wynik procesu

Coaching: Osiągnięcie rezultatów, które zostały nazwane na początku procesu coachingowego, zwymiarowane i określone jako efekt.

Psychoterapia: Usunięcie objawów, zmniejszenie cierpienia, poprawa zdrowia lub powrót do zdrowia.

2 komentarze

 • Marts

  Bardzo wartościowy artykuł. Kiedyś zastanawiałam się jaka jest różnica między coachingiem, a sesjami z psychoterapeutą. Zaciekawiło mnie, że w artykule wspominasz o różnych nurtach terapii. Jest szansa, że rozwiniesz temat i napiszesz o tym więcej? Korzystałam kilkukrotnie z pomocy różnych specjalistów, ale nie mam pojęcia jaki był to typ terapii. Może rozjaśniłby mi się obraz gdybym poczytała o każdym z typów.

 • Awatar użytkownika

  Anna Janowska

  Marts, dziękuję Ci za Twoją opinię na temat tego artykułu.
  Jeśli zaś chodzi o artykuł dotyczący różnych nurtów psychoterapii, o który pytasz, to napiszę go już niedługo. Pracuję nad pozyskaniem materiałów poświęconych konkretnym nurtom i źródeł.
  Przyznam, ze kiedy sama dokonywałam wyboru nurtu terapii, w której będę się szkolić, brakowało mi jednego miejsca, w którym ktoś w skondensowany sposób podałby jakie są pola zainteresowań poszczególnych nurtów i zawarłby informacje o tym, jak wygląda praca terapeuty z pacjentem wg danego podejścia. Postaram się to zrobić jak umiem najrzetelniej.
  Pozdrawiam
  Ania

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *