Znaczenie myśli

Waga myśli

Kobieta myśli

Jeżeli zależy nam na poprawie samopoczucia, to często potrzebujemy zacząć właśnie od zmiany sposobu myślenia.

Pod wpływem myśli rodzą się w nas uczucia. Określone zdarzenia, sytuacje możemy interpretować na wiele sposobów (pojawiają się różne myśli), co może wprawiać nas w różne nastroje. Nawet sytuacje, które naszym zdaniem powinny wywoływać podobne emocje u wszystkich uczestników, mogą wywoływać odmienne uczucia, ponieważ różni ludzie żywią różne przekonania i danym zdarzeniom przypisują oni różne znaczenia.

Warto zatem uświadomić sobie to, co myślimy i poddać weryfikacji naszą interpretację danej sytuacji i zastanowić się czy jest trafna zanim podejmiemy działania, które pociągną za sobą określone konsekwencje.

Myśli wpływają na to, co czujemy w danej sytuacji. A kiedy odczuwamy emocje, to rodzą się w nas kolejne myśli, które te emocje wzmacniają i potwierdzają ich zasadność.
Należy jednak zachować czujność ponieważ w momencie intensywnego przeżywania emocji możemy mieć tendencję do zniekształcania, ignorowania i lekceważenia tych informacji, które podważają zasadność naszego nastroju czy przekonań.
Kiedy towarzyszy nam stres, warto wejrzeć w siebie głębiej, bo wówczas lepiej dostrzegamy to, jak nasze myśli wpływają na nasz nastrój.
A odpowiednia modyfikacja myśli pomoże nam zmienić samopoczucie.

Dobrych myśli!
I dobrych nastrojów!

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *