Odporność Psychiczna,  Pewność siebie,  Poczucie własnej wartości,  Siła wewnętrzna,  Wysoka wrażliwość

Odporność Psychiczna

Odporność Psychiczna

Każdego dnia konfrontujemy się ze stresem, wyzwaniami, niepewnością. Jedni z nas radzą sobie z tymi czynnikami lepiej, bo nie dopuszczają ich do siebie zbytnio, a inni przeciwnie. Ci drudzy w związku z tym mogą doświadczać dyskomfortu i skutków, które obniżają jakość ich życia.

*Jeżeli wolisz posłuchać artykułu, to przejdź na dół, tam znajdziesz wersję audio.

 
Czym się różnią te osoby?

Ta cecha to odporność psychiczna. To ona w dużym stopniu determinuje to, na ile skutecznie radzimy sobie z wyzwaniami, stresorami i presją, niezależnie od okoliczności.

Być może spotkałaś się z takimi określeniami jak rezyliencja, twardość psychiczna, hartowanie fizjologiczne czy elastyczność psychologiczna. To koncepcje podobne do koncepcji odporności psychicznej, która powstała na bazie różnych wcześniejszych modeli i została oparta na badaniach naukowych.

Początkowo jej twórcy – Dough Strycharczyk i Peter Clough – byli zainteresowani zastosowaniem tej koncepcji w świecie biznesu i sportu, a obecnie jej zastosowanie jest szersze, bo między innymi używa się jej w obszarach związanych z edukacją, służbą zdrowia, pomocą socjalną, doskonaleniem zawodowym i rozwojem osobistym.

 
Czy  odporność psychiczną da się ją zmierzyć?

Do pomiaru odporności psychicznej skonstruowano specjalny kwestionariusz (MTQ48), który jest wykorzystywany w kilkudziesięciu krajach świata i został przetłumaczony na kilkanaście języków.

Między innymi pozwala on odpowiedzieć na pytania:

– Dlaczego niektórzy z nas lepiej niż inni radzą sobie ze stresem, presją i wyzwaniami?

– Czy można zmierzyć słabe i mocne strony ludzi w odniesieniu do odporności psychicznej?

– Czy można wzmacniać odporność psychiczną?

– Czy wzmacniając ją można podnosić wydajność, dobrostan ludzi i wyzwalać pozytywne zachowania?

 
Co składa się na odporność psychiczną człowieka?

Wyłoniono 4 filary, na których się ona opiera, a każdy z nich ma jeszcze dwa komponenty – podfilary.

1.

Pierwszy filar, to zaangażowanie, które dotyczy wytrwałości w realizowaniu zadań. Elementy składowe tego filaru to:

– zorientowanie na wyznaczanie celów – składanie obietnic,

– zorientowanie na realizację celów – dotrzymywanie obietnic.

2.

Drugim komponentem odporności psychicznej jest filar wyzwań, odnoszący się do postrzegania wyzwań jako szans. Elementami tego filaru są:

– podejście do zmian i nowych doświadczeń,

– podejście do wyników.

3.

Trzeci filar to pewność siebie – wysoki poziom wiary w siebie czyli:

– wiara we własne umiejętności,

– pewność siebie w kontaktach interpersonalnych.

4.

Czwarty filar, to filar kontroli, który dotyczy przekonania o tym, że kontrolujemy swój los. Jego podfilary związane są z:

– kontrolą nad życiem – poczuciem wpływu na własne życie,

– kontrolą emocjonalną – umiejętnością zarządzania emocjami.

 
Jak to działa?

Osoby charakteryzujące się wysoką odpornością psychiczną lepiej radzą sobie z silnym stresem i presją. Są bardziej otwarte na wyzwania i widzą je jako potencjalne szanse. Lepiej radzą są sobie w szkole, mają wysoką wydajność w pracy, sporcie, w rożnego rodzaju aktywnościach związanych z rywalizacją. Osoby, których odporność psychiczna jest na przeciwległym biegunie, są narażone na negatywne skutki wszelkich stresorów, a nowe wyzwania są dla nich źródłem niepokoju.

 
Nieodporny czyli jaki?

Bardzo chcę podkreślić, że zgodnie z opisywanym modelem, przeciwieństwem odporności psychicznej nie jest słabość psychiczna, ale wrażliwość, a dla równowagi w społeczeństwie potrzebujemy obu typów jednostek.

Tak jak wcześniej wspomniałam, bycie na przeciwległym biegunie odporności może nastręczać dyskomfortu. Pocieszeniem niech będzie fakt, że odporność psychiczną możemy rozwijać, aby podnosić jakość swojego życia.

 
Jak ją rozwijać? Gdzie? Z kim?

Do rozwijania poszczególnych filarów odporności psychicznej w przyjaznym kobiecym gronie, zapraszam Cię do Kręgu Silnych Kobiet. To zamknięta grupa na Facebooku, w której wspieramy się między innymi w rozwijaniu zdrowej pewności siebie, umacnianiu poczucia własnej wartości i w budowaniu siły wewnętrznej. Kliknij TUTAJ i dołącz do nas już dziś!

Zapraszam

Ania

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *