• Znaczenie myśli

    Zrozumieć współzależności

    Obszary naszego doświadczenia jakimi są nasze myśli nastroje, reakcje fizjologiczne, zachowania i otoczenie   są współzależne. Każda z dziedzin naszego życia wpływa na pozostałe, tak jak obrazują to strzałki na załączonym schemacie.Na przykład jeśli zmienisz coś w swoim zachowaniu, to wpłynie to na to, co będziesz myśleć i jak będziesz się czuć (emocjonalnie i fizycznie).Twoje zachowanie może także wywoływać określone zdarzenia…

  • Znaczenie myśli

    Zaproszenie na cykl wpisów

    Czy wiesz, że to co myślisz o przeżywanym zdarzeniu czy doświadczeniu silnie wpływa na Twoje emocje, zachowania i reakcje fizjologiczne? Rozpoznawanie i rozumienie tych zależności to przydatna umiejętność, która wiedzie nas w stronę nauki innego myślenia o sobie i o różnych sytuacjach.  ? Być może Twoje obecne wzorce myślenia i zachowania sprawiają, że:✅ tkwisz w trudnym związku i pielęgnujesz negatywne emocje, ✅ nie…